Státní zámek Náměšť nad Oslavou

Náměšť nad Oslavou

Vstupní vrata

Státní zámek Náměšť nad Oslavou

Údaje o památce

Realizace

2016

Restaurátoři

PhDr. Daniel Ebel a kolektiv

Vlastník

Národní památkový ústav

Poškození vrat

Státní zámek Náměšť nad Oslavou před restaurováním
Státní zámek Náměšť nad Oslavou před restaurováním
Státní zámek Náměšť nad Oslavou před restaurováním
Státní zámek Náměšť nad Oslavou před restaurováním
Státní zámek Náměšť nad Oslavou před restaurováním
Státní zámek Náměšť nad Oslavou před restaurováním
Státní zámek Náměšť nad Oslavou před restaurováním
Státní zámek Náměšť nad Oslavou před restaurováním
Státní zámek Náměšť nad Oslavou před restaurováním

Popis

Jednokřídlá vrata zhotovená z dubového dřeva. Konstrukce je tvořena trámy. Základním nosným prvkem je svislý masivní krajní trám, který je dole opatřen točnou, nahoře vytvarován do válcového tvaru, který je vsazen do oka. Do tohoto nosného prvku jsou začepovány čtyři vodorovné trámy, které probíhají přes celou šířku vrat a jsou propojeny a začepovány do svislého trámu, který tvoří druhou hranu vrat. Křídlo vrat je proti svěšení zajištěno úhlopříčně umístěným trámem. Vnější strana je pobita prkennou dubovou obšívkou.

Do křídla vrat je excentricky vložená malá branka (71 x 161 cm).

Vnější strana vrat je pobíjena železnými pláty a pásy, jednotlivá pole jsou zdobená rozetami.

Kovové části restaurovala firma Houska a Douda s.r.o.

Postup restaurátorských prací

Státní zámek Náměšť nad Oslavou průběh restaurování
Státní zámek Náměšť nad Oslavou průběh restaurování
Státní zámek Náměšť nad Oslavou průběh restaurování
Státní zámek Náměšť nad Oslavou průběh restaurování
Státní zámek Náměšť nad Oslavou průběh restaurování

Restaurovaná vrata

Státní zámek Náměšť nad Oslavou po restaurování
Státní zámek Náměšť nad Oslavou po restaurování
Státní zámek Náměšť nad Oslavou po restaurování