Rekonstrukce Bílkovy vily

Mickiewiczova 1, Praha 6 – Hradčany

Interiéry, dveře a mobiliáře

Praha-Bilkova-vila-Titul

Údaje o památce

Realizace

2008–2010

Rejstříkové číslo ÚSKP

1979/6–3580

Restaurátor

PhDr. Daniel Ebel

Foto

PhDr. Daniel Ebel

Dveře

Praha-Bilkova-vila-Zprava-01-01
Typ A
Praha-Bilkova-vila-Zprava-01-02
Typ A
Praha-Bilkova-vila-Zprava-01-03
Typ B
Praha-Bilkova-vila-Zprava-01-04
Typ B
Praha-Bilkova-vila-Zprava-01-16
Typ C
Praha-Bilkova-vila-Zprava-01-17
Typ C

Typ A

Bílé lakované dveře

Zhotovené z měkkého dřeva, rámové konstrukce s výplněmi a obložkovou zárubní.

Položky

7L/d, 9P/d, 14P/d, 25P/d, 27P/d, 31L/d, 32L/d

Jednokřídlé dveře zhotovené z měkkého dřeva. Dveřní křídlo tvoří rám s výplněmi. Vnitřní rohy rámové konstrukce jsou zaoblené, popřípadě pravoúhlé. Obložkovou zárubeň, s horními zkosenými rohy, lemuje vypukle tvarovaná masívní lišta.

Typ B

Fládrované dveře

Rámová konstrukce s výplněmi a obložkovou zárubní, zhotovené z měkkého dřeva.

Položky

11L/d, 12P/d, 13L/d, 15L/d, 17L/d, 18P/d, 22P/d, 23L/d, 24L/d, 24L/o, 28P/d, 29L/d, 30L/d.

Dvoukřídlé vstupní dveře

Dvoukřídlé vstupní dveře rámové konstrukce s výplněmi, dřevěná zárubeň (měkké dřevo). Plochy výplní jsou zdobené reliéfní ornamentální řezbou.

Povrchovou úpravu tvoří fládrování napodobující plastickým vysekáváním, barvou a kresbou dubové dřevo. Dveře jsou přímo vystaveny povětrnostním vlivům. Tomu odpovídalo jejich poškození. Povrchová úprava fládrováním byla dožilá, popraskaná, odlupovala se z podložky.

Jednokřídlé vnitřní dveře

Jednokřídlé interiérové dveře rámové konstrukce s výplněmi v obložkových zárubních, zhotovené z měkkého dřeva. Plochy některých dveří a zárubní jsou zdobené mělkými reliéfními řezbami s figurální nebo ornamentální tematikou, v některých případech zdobené nápisy.

Povrchovou úpravu tvoří fládrování napodobující plastickým vysekáváním, barvou a kresbou dubové dřevo. Dveře byly poškozené především kolem klik a zámků. Fládrování bylo dobře dochované, poškozené především kolem kování a na exponovaných místech.

Typ C

Dubové dveře

Rámová konstrukce s výplněmi, povrchová úprava mořením a transparentním nátěrem.

Položky

16L/d, 19/d, 20/d, 21L/d.

Dvoukřídlé a jednokřídlé dubové dveře rámové konstrukce s plochými výplněmi. Povrchovou úpravu tvoří hnědé moření a transparentní nátěr. Jednotlivé konstrukční vlysy jsou v rozích ve styku s výplněmi zaoblené, obvod je zkosený. Nejvýraznějším zdobným prvkem je černěné kování.

Dveře jsou mechanicky poškozené, slabé výplně podélně popraskaně popraskané, díky seschnutí vyjíždějí z obvodových drážek. Povrchová úprava mořením a lakováním je dožilá, nesoudržná, odlupuje se z podložky.

Fládrované a dubové dveře před restaurováním

Praha-Bilkova-vila-Zprava-01-05
Dveře 13
Praha-Bilkova-vila-Zprava-01-06
Dveře 26
Praha-Bilkova-vila-Zprava-01-08
Dveře 15
Praha-Bilkova-vila-Zprava-01-07
Dveře 15
Praha-Bilkova-vila-Zprava-01-09
Dveře 17
Praha-Bilkova-vila-Zprava-01-10
Dveře 18
Praha-Bilkova-vila-Zprava-01-12
Dveře 22
Praha-Bilkova-vila-Zprava-01-11
Dveře 23
Praha-Bilkova-vila-Zprava-01-13
Dveře 26
Praha-Bilkova-vila-Zprava-01-14
Dveře 28
Praha-Bilkova-vila-Zprava-01-15
Dveře 34
Praha-Bilkova-vila-Zprava-01-18
Dveře 2
Praha-Bilkova-vila-Zprava-01-19
Dveře 2

Restaurování dveří

Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-01
Snímání nátěrů
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-02
Nastavení dveří
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-03
Oprava v místě zámku
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-04
Broušení základních nátěrů
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-05
Oprava zárubně
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-06
Vstupní dveře po sejmutí nátěrů
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-07
Snímání nátěrů z dubových dveří
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-08
Roztahování a špánování výplní
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-09
Dveře připravené na moření
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-10
Opravené dveře se zaretušovanými špány

Typ A — Postup restaurátorských prací

Bílé dveře z měkkého dřeva

 1. Demontáž dveřních křídel, průzkum barevnosti, stanovení barevnosti RAL 9010 pololesk
 2. Odstranění kovotěsu
 3. Sejmutí starých povrchových úprav – opálení horkovzdušnými pistolemi
 4. Profrézování prasklin ve výplních dveří, roztažení výplní a vložení nového materiálu do vzniklé spáry ve výplních
 5. Doplnění chybějících fragmentů hlavně kolem zámku, nastavení dveří, výměna poškozených profilovaných lišt na obložkách
 6. Doplnění chybějících částí zárubně, oprava protiplechů v zárubních
 7. Funkční oprava, popřípadě výměna dozických zámků
 8. Napasování dveřních křídel
 9. Povrchová úprava v předepsaném odstínu, (2x základní nátěr, 2x tmelení, podle potřeby 2x až 3x vrchní nátěr Hebol satine RAL 9010)
 10. Závěrečná montáž zámků a klik se štítky

Dveří typu A bylo restaurováno jen několik. Dveře D7, které sloužily jako vzor pro výrobu replik dveří do suterénu a do podkroví, dále byly restaurovány bílé dveře v prvním, druhém a třetím np.

Typ B — Postup restaurátorských prací

Fládrované dveře z měkkého dřeva

 1. Demontáž dveřních křídel
 2. Odstranění kovotěsu
 3. Doplnění chybějících dřevěných fragmentů hlavně kolem zámků, nastavení podříznutých dveří
 4. Zpevnění uvolněných obložkových zárubní, vytmelení spár a prasklin
 5. Celkové očištění fládrovaných povrchů technickým benzínem, omytí ploch mýdlovou vodou, tmelení poškozených míst, vybroušení, tmelů, lehké přebroušení laků na dveřních křídlech a zárubních, retuše fládrů. Fládrované plochy byly retušovány olejovou barvou, vzhledem k tomu, že dochované fládry byly provedeny technikou olejového fládru. V místech, kde bylo doplněno nové dřevo, byly do těchto částí vytlačeny póry (sekaný dub).
 6. Nalakování dveří transparentním lakem Herbol polomat
 7. Retuš fládrování, nátěr celých dveří transparentním polomatným lakem
 8. Závěrečná montáž zámků a klik

Byly restaurovány všechny dochované fládrované dveře v objektu (viz soupis). Na dveřích, kromě vstupních, byl fládr restaurován. U vstupních dveří, vzhledem k rozsahu poškození, jsme přistoupili k rekonstrukci fládru. Odstín byl přizpůsoben barevnosti ostatních fládrovaných dveří.

Typ C — Postup restaurátorských prací

Dveře z dubového dřeva

 1. Demontáž dveří a vrat, zabednění a zabezpečení zárubní
 2. Demontáž kování
 3. Sejmutí starých povrchových úprav
 4. Oboustranné profrézování výplní, roztažení výplní které vyjížděly z obvodových drážek ve vlysech, vložení dubových vsadků
 5. Doplnění chybějících částí dubovým materiálem
 6. Sejmutí povrchových úprav pomocí cidlin, vybroušení dřeva
 7. Napasování dveří
 8. Tmelení moření, petrifikace, barevná retuš
 9. Závěrečný transparentní nátěr lakem Herbol satine
 10. Závěrečná montáž kování
 11. Montáž prahů

Schodiště

Praha-Bilkova-vila-Zprava-01-20
Dubové stupně jsou zabezpečeny proti poškození
Praha-Bilkova-vila-Zprava-01-21
Schodiště do podkroví
Praha-Bilkova-vila-Zprava-01-22
Poškození fládrovaného schodiště

Stav schodiště před restaurováním

Povrchové úpravy na schodišti byly poškozené otěrem. To se týkalo především stupňů, kde nátěry byly prošlapané a dubové dřevo bylo místy zčernalé. Spoje na zábradlí byly uvolněné, rozviklané. Dřevěný obklad středového podpůrného sloupku nebyl přišroubován, některé vlysy odpadávaly.

Schodiště je zhotoveno z měkkého dřeva, povrchovou úpravu tvoří jednoduché fládrování.

U schodiště bylo zničené především fládrování na stupních. Bylo znehodnoceno otěrem. Stupně byly rozeschlé a vrzaly.

Restaurování dubového schodiště

Zábradlí schodiště bylo očištěno a omyto. Povrchová úprava šelakovou politurou byla jemně přebroušena a natřena šelakem rozpuštěným v lihu. Povrch byl opět přebroušen a rozleštěn

Uvolněný obklad sloupu byl sejmut, očištěn, znovu přišroubován a přeleštěn stejně jako zábradlí.

Ze stupňů schodiště byly sejmuty pomocí cidlin povrchové úpravy a dřevo vybroušeno.

Prasklé stupně byly profrézovány a vsazeno nové dubové dřevo. Uvolněné schody byly zpevněny podklínováním a vlepením špánů.

Zčernalá místa byla vybělena. Stupně byly namořeny do odstínu zábradlí a natřeny trojnásobným nátěrem lakem Herbol satine.

Restaurování fládrovaného schodiště

Zábradlí tohoto schodiště bylo retušováno olejovou barvou a přelakováno stejným lakem jako v ostatních případech.

Čela ošlapaných stupňů byla odříznuta a doplněna novým dřevem. Plochy byly obroušeny, nově nafládrovány a přelakovány.

Okna

Praha-Bilkova-vila-Zprava-01-23
Okno 19 s vitrážemi
Praha-Bilkova-vila-Zprava-01-24
Okno 19 s vitrážemi
Praha-Bilkova-vila-Zprava-01-25
Okna 33 s vitrážemi
Praha-Bilkova-vila-Zprava-01-26
Okna 34 s vitrážemi
Praha-Bilkova-vila-Zprava-01-27
Okno 46
Praha-Bilkova-vila-Zprava-01-28
Okno 47
Praha-Bilkova-vila-Zprava-01-29
Okno 48

Stav oken před restaurováním

U oken bylo především poškozené fládrování na rámech které je dožilé, vrchní lak zakalený.

Restaurování vnitřních oken s vitrážemi

Okna byla celkově očištěna, uvolněné povrchové úpravy byly odstraněny. Nerovnosti po odstraněných povrchových úpravách byly vyrovnány základním nátěrem a tmelením.

Původní fládry byly retušovány olejovými barvami. Závěrečné lakování bylo provedeno lakem Hebol satine.

Stav po restaurování

Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-11
3. np.
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-12
3. np.
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-13
Dveře 7
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-14
1. pp.
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-15
1. pp.
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-16
Dveře 11
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-17
Dveře 12
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-18
Dveře 13
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-19
Dveře 15
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-20
Dveře 17
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-21
Dveře 22
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-22
Dveře 23 s 24
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-23
Dveře 26 a 28
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-24
Dveře 2
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-25
Dveře 2
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-26
Dveře 16
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-27
Dveře 16
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-28
Dveře 19
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-29
Dveře 19
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-30
Dveře 20
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-31
Dveře 20
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-32
Okno 19
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-33
Okno 19
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-34
Okno 21
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-35
Okno 22
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-36
Okno 24
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-37
Okna 33 a 34
Praha-Bilkova-vila-Zprava-02-38
Dubové schodiště
Praha-Bilkova-vila-Zprava-03-1
Dubové schodiště
Praha-Bilkova-vila-Zprava-03-2
Dubové schodiště
Praha-Bilkova-vila-Zprava-03-3
Fládrované schodiště
Praha-Bilkova-vila-Zprava-03-4
Stupínek se zábradlím
Praha-Bilkova-vila-Zprava-03-5
Zvonek