Piaristický kostel Nalezení Svatého Kříže

Litomyšl

Varhaní skříň

Litomysl-Varhany-Legenda 1 Litomysl-Varhany-Legenda 2 a 3

Údaje o památce

Realizace

2011–2014

Památka

36-788

Autor

Jan Jozefy, varhanář z rodu Jozefy, oprava 1821, 1843

Technika

dřevěný korpus, povrchová úprava polychromie, řezbářské doplňky, polychromie a zlacení

Rozměry

Prospekt 11m x 7m
Pozitiv 206m x 3,4m
Balustráda 12m x 2,2m

Restaurátoři

PhDr. Daniel Ebel
MgA. David Blahout akad. soch. rest.

Foto

PhDr. Daniel Ebel
MgA. David Blahout akad. soch. rest
Lukáš Smolík DiS.
Petr Miler DiS.

Doplňující údaje

Demontáž a zajištění řezbářské výzdoby Marie Zejdová–Beranová 1981, Varhany obrazová příloha

Restaurátorský průzkum MgA. Dušan Rohlík 2010

Popis

Dvojdílný osově symetrický varhanní prospekt s dvojicí vysokých věží na každé straně. Pod vysokým oknem kruchty je spojen hladkou stěnou s horizontální profilovanou středovou římsou, nad kterou pokračuje dekorativnější část s volutovým vykrojením horního obvodu a vsazenou černou obdélnou deskou se dvěma zkříženými zlacenými ratolestmi. Měkce zvlněná přední strana je vynášena subtilními pilastry a završena profilovaným odsazeným kladím se dvěma dvojicemi váz s květy na každé straně. Horní část cínových píšťal je překryta modrými závěsy a čabrakami.

Do středu poprsnice kruchty je vsazena pětiosá měkce vyklenutá skříň varhanního pozitivu se středovou nižší, rovně završenou částí a s oběma stupňovitými postranními částmi završenými vlnícím se kladím. Horní část obou nejvyšších věží je ozdobena rokajovými zlacenými řezbami a vázami.

Zábradlí kruchty organicky navazuje na tvarosloví varhan. Je členěno konzolovými pilastry v podobě vztyčených volut, nesoucích profilovanou parapetní římsu. Vnitřní pole jsou členěna zavěšenými listovými festony.

Povrchová úprava je v kombinaci malovaného mramorování architektury v barevných variantách hnědozelené, hnědočervené a okrově šedé. Dekor je zlacený kombinovaný s modří draperie.

Stávající nástroj varhan je jednou z prvních prací kutnohorského varhanáře Jana Jozefyho z roku 1821, následně v roce 1843 varhanář z rodu Jozefy tyto varhany opravoval.

Převzato z průzkumu MgA. Dušana Rohlíka, popis z odborného vyjádření

Stav před restaurováním a demontáží

Litomysl-Varhany-2-01
Celkový pohled
Litomysl-Varhany-2-02
Celkový pohled
Litomysl-Varhany-2-03
Pravá strana
Litomysl-Varhany-2-04
Levá strana
Litomysl-Varhany-2-05
Pozitiv
Litomysl-Varhany-2-06
Zadní strana pozitivu
Litomysl-Varhany-2-07
Pohled dvířky do skříně
Litomysl-Varhany-2-08
Středová část prospektu
Litomysl-Varhany-2-09
Levá strana zábradlí
Litomysl-Varhany-2-10
Pravá strana zábradlí
Litomysl-Varhany-2-11
Demontáž zábradlí
Litomysl-Varhany-2-12
Demontáž pozitivu
Litomysl-Varhany-2-13
Demontáž zábradlí
Litomysl-Varhany-2-14
Demontáž levé strany
Litomysl-Varhany-2-15
Zábradlí a levá strany prospektu
Litomysl-Varhany-2-16
Snesené koruny
Litomysl-Varhany-2-17
Vnitřní část varhan
Litomysl-Varhany-2-18
Detaily poškození
Litomysl-Varhany-2-19
Dvířka
Litomysl-Varhany-2-20
Dveře s mřížkou po sejmutí juty
Litomysl-Varhany-5-01
Váza s květinami
Litomysl-Varhany-5-02
Váza s květinami
Litomysl-Varhany-5-03
Váza s květinami
Litomysl-Varhany-5-04
Váza s rokaji
Litomysl-Varhany-5-05
Váza s rokaji
Litomysl-Varhany-5-06
Festony
Litomysl-Varhany-5-07
Rokaje
Litomysl-Varhany-5-08
Čabraky (lambrekýny)
Litomysl-Varhany-5-09
Čabraky (lambrekýny)

Varhanní skřín

Výzdoba varhanní skříně, sestávající se z dekorativních řezeb, byla již před lety odstrojena a uložena mimo objekt.

Všechny části varhanní skříně jsou zhotoveny z měkkého jehličnatého dřeva.

Poprsnice a pozitiv

Poprsnice – zábradlí, je členěná pozitivem do dvou částí. Základním konstrukčním prvkem je trámová konstrukce, na kterou jsou připevněny jednotlivé díly. Plasticky se významným způsobem uplatňují tři svislé konzolové pilastry, které pravou a levou stranu dělí do dvou polí. Ve spodní části zábradlí je umístěna z vnější strany mohutná profilovaná římsa. Vyloženou římsou se zubořezem, je zakončeno zábradlí na horní straně.

Vzhledem k použité konstrukci, došlo k rozeschnutí výplní zábradlí (spárovka klížená na sraz). Vznikly tak v jednotlivých polích svislé trhliny.

Konzoly jsou konstruovány tím způsobem, že na tvarované bočnice jsou přitlučena a přilepena příčná a podélná prkénka. Nejedná se tedy o plný tvar, ale jsou seskládány (vybedněny). Jednotlivé díly jsou spojené dřevěnými kolíky a klížením.

Zdobné profilace a římsy byly připevněny jednak dřevěnými hřebíky, jednak masivními kovanými hřeby.

Zábradlí je oproti pozitivu sestaveno napevno. U pozitivu je pevně spojena s trámovou konstrikcí vystupující mušle a sokl. Do soklu jsou vsunuty stojiny (spoj čep rybina), malé koruny pozitivu jsou opět volně nasazeny.

Jednotlivé profilované římsy a lišty jsou opět lepené a kolíkované.

Konstrukční lepené spoje byly rozeschlé, popraskané. Vzhledem ke změně vlhkosti v objektu, došlo k uvolnění profilovaných lišt a říms.

Dřevní hmota architektury je narušena působením dřevokazného hmyzu. Měkké části byly dále mechanicky poškozené.

Prospekt

Prospekt je rozdělen do tří základních částí. Na středový úsek navazují bočnice s převýšenými věžemi, které jsou zakončeny korunami.

Spodní část prospektu tvoří nepolychromovaný dřevěný podstavec s pilastry a konzolami, na kterých leží profilovaná římsa. Do této římsy jsou zasazeny pilastry (stojiny, spoj čep a rybina), na kterých jsou nasazeny koruny jednotlivých věží. Výplně mezi pilastry jsou tvořeny pevnými výplněmi (obvodový rám s vloženou výplní), nebo uzamykatelnými dvířky (rámová konstrukce s vloženou výplní).

Dřevní hmota byla narušena dřevokazným hmyzem. Nejpoškozenější byly vrcholové voluty středové části. V minulosti byly již částečně doplněny.

Části prospektu byly rozbité, rozlámané, mechanicky poškozené. Pevné lepené spoje byly rozklížené. Vlivem změn klimatu v interiéru kostela, došlo k deformacím jednotlivých dílů, uvolnění a rozlepení lišt a říms.

Výplně byly rozeschlé. Místy vyjížděly z obvodové drážky rámů.

Polychromované i nepolychromované části byly pokryty prachovými vrstvami a silně zašpiněny. Podklady a barevné vrstvy byly místně uvolněné, nebo zcela chyběly.

Polychromie

Polychromní malba imituje tři různé barevnosti mramorů. Barevná vrstva je nanesena na křídový podklad. Závěrečnou povrchovou úpravu tvořil silně zabarvený oranžový šelak. Na některých místech bylo naneseno více vrstev.

Některé byly povrchově fixovány bezbarvým šelakem. Z toho vyplývá, že zabarvená šelaková vrstva byla nanesena v pozdější době. Jejím nanesením se výrazně změnila barevnost polychromií.

Polychromie byly značně poškozeny změnami klimatu a mechanicky. Některé části byly odpadané včetně křídového podkladu. Povrch byl pokryt prachovými depozity.

Kování

Zámky k uzavírání dvířek byly poškozené korozí, nefungovaly, chyběly klíče.

Postup restaurátorských prací

Litomysl-Varhany-3-01
Detail poškození pilastru

Pozice 7

Litomysl-Varhany-3-02
Rozpadlá voluta

Pozice 8

Litomysl-Varhany-3-03
Čištění pozitivu

Pozice 10

Litomysl-Varhany-3-04
Čištění pozitivu

Pozice 10

Litomysl-Varhany-3-05
Čištění pozitivu

Pozice 10

Litomysl-Varhany-3-06
Vyčištěná dvířka

Pozice 6

Litomysl-Varhany-3-07
Lepení výplně

Pozice 9

Litomysl-Varhany-3-08
Špánování výplně

Pozice 9

Litomysl-Varhany-3-09
Špánování římsy

Pozice 12

Litomysl-Varhany-3-10
Zpevňování koruny prospektu

Pozice 13

Litomysl-Varhany-3-11
Zpevňování koruny prospektu

Pozice 13

Litomysl-Varhany-3-12
Špánování voluty

Pozice 14

Litomysl-Varhany-3-13
Doplňování chybějící části

Pozice 14

Litomysl-Varhany-3-14
Lepení zubatce

Pozice 15

Litomysl-Varhany-3-15
Lepení zubatce

Pozice 15

Litomysl-Varhany-3-16
Zpevňování pilastru

Pozice 16

Litomysl-Varhany-3-17
Zpevňování pilastru

Pozice 16

Litomysl-Varhany-3-18
Špánování pilastru

Pozice 16

Litomysl-Varhany-3-19
Lepení prasklé části

Pozice 17

Litomysl-Varhany-3-20
Doplněná mřížka

Pozice 5

Litomysl-Varhany-3-21
Doplněné desky

Nová mřížka průchodu

Litomysl-Varhany-3-22
Tmelení koruny pozitivu

Pozice 19

Litomysl-Varhany-3-23
Restaurovaná dvířka

Voskový nátěr

Litomysl-Varhany-3-24
Restaurované stojky

Pozice 20

Litomysl-Varhany-3-25
Čištění

Pozice 21

Litomysl-Varhany-3-26
Čištění a snímání šelaku

Pozice 22

Litomysl-Varhany-3-27
Čištění a snímání šelaku

Pozice 23

Litomysl-Varhany-3-28
Čištění a snímání šelaku

Pozice 24

Litomysl-Varhany-3-29
Čištění a snímání šelaku

Pozice 25

Litomysl-Varhany-3-30
Čištění a snímání šelaku

Pozice 26

Demontáže

Před započetím demontážních prací byla provedena podrobná dokumentace varhan, jak písemná, tak fotografická.

Nejdříve byl rozebírán prospekt. Byla vysazena dvířka uzavírající sokl. Koruny věží byly vyzvednuty z čepů a spuštěny. Následně byly vyjmuty polychromované sloupky. Dále následovalo rozebrání středové části s volutami.

Práce pokračovaly odstraněním průběžné římsy nad nepolychromovaným podstavcem. Jsou to vlastně jednotlivé rámy, na přední straně profilované a polychromované. Při složení vedle sebe přední hrana tvoří římsu.

Po odstranění rámů bylo možné demontovat stojky podstavce s konzolami a základnu varhanní skříně, která je opět sestavena z jednotlivých rámů.

Demontované díly byly průběžně číslovány a zakreslovány do plánku.

Pozitiv se zábradlím byl odstrojen z lešení před kruchtou. Při demontáži zábradlí bylo nutné odstranit kované hřebíky, kterými byly jednotlivé díky sbity dohromady. Byla sejmuta horní deska poprsnice s opěrkou na noty, horní římsa, jednotlivé konzolovité pilastry, výplně, jednotlivé díly pozitivu. Na místě byla ponechána trámová konstrukce.

Čištění a fixace polychromie

Před transportem do atelieru byly odstraněny hrubé nečistoty. Rubové nepolychromované části byly zbaveny nečistot vysáním.

Jednotlivé díly byly zabaleny a transportovány.

Další fáze čištění proběhly v atelieru. Nepolychromované díly a ruby polychromovaných dílů byly omyty vlažnou vodou a benátským mýdlem. Lícní polychromované strany byly čištěny destilovanou vodou a benátským mýdlem, navlhčenými tampony. Čištění polychromovaných vrstev probíhalo zároveň s fixací polychromií želatinou.

Po vyčištění a upevnění polychromie jsme přistoupili k ztenčování šelakových vrstev. Šelaková politura byla odstraňována za pomoci tamponů navlhčených v lihu a acetonu. Průběžně byly prováděny další fixace polychromie.

Zpevnění a ošetření dřeva

Plochy nepolychromovaných dílů byly kompletně ošetřeny proti dřevokazům. Polychromované díly byly napuštěny z rubové strany. Byl užit přípravek Lignofux Varhany III.

Části dřeva, narušené dřevokazným hmyzem, byly napuštěny solakrylem BMX. Malé díly byly ponořeny, rozměrnější natřeny a injektovány. Postup byl několikrát opakován. Přebytek pryskyřice byl odstraněn xylenem.

Litomysl-Varhany-4-01
Snímání šelakových vrstev, tmelení

Pozice 10

Litomysl-Varhany-4-02
Snímání šelakových vrstev, tmelení

Pozice 10

Litomysl-Varhany-4-03
Snímání šelakových vrstev

Pozice 12

Litomysl-Varhany-4-04
Tmelení

Pozice 27

Litomysl-Varhany-4-05
Retušovaná část

Pozice 5a

Litomysl-Varhany-4-07
Tmelení zubatce

Pozice 28

Litomysl-Varhany-4-08
Tmelení koruny

Pozice 29

Litomysl-Varhany-4-09
Tmelení černé desky s římsou

Pozice 22

Litomysl-Varhany-4-10
Detail retušované římsy

Pozice 22

Litomysl-Varhany-4-11
Detail retušované koruny

Pozice 31

Litomysl-Varhany-4-12
Retuše

Pozice 32

Litomysl-Varhany-4-13
Retuše

Pozice 32

Litomysl-Varhany-4-14
Retuše

Pozice 32

Litomysl-Varhany-4-15
Montáž levé strany zábradlí

Pozice 32

Litomysl-Varhany-4-16
Montáž levé strany zábradlí

Pozice 33

Litomysl-Varhany-4-17
Montáž restaurovaného zábradlí

Pozice 14

Litomysl-Varhany-4-18
Montáž levé strany zábradlí

Pozice 34

Litomysl-Varhany-4-19
Montáž levé strany zábradlí

Pozice 34

Litomysl-Varhany-4-20
Montáž podstavce

Prospekt

Litomysl-Varhany-4-21
Montáž podstavce

Prospekt

Litomysl-Varhany-4-22
Montáž podstavce

Prospekt

Litomysl-Varhany-4-23
Montáž podstavce

Prospekt

Litomysl-Varhany-4-24
Montáž pravé strany

Prospekt

Litomysl-Varhany-4-25
Postup montáže

Varhanní skříň

Litomysl-Varhany-4-26
Postup montáže

Varhanní skříň

Litomysl-Varhany-4-27
Retuše římsy na místě

 

Litomysl-Varhany-4-28
Dřevěné části

Voskované a polychromované

Restaurování poprsnice a pozitivu

Konstrukce zábradlí s konzolovitými pilastry, je z hlediska vlastností dřeva, problematická. Výplně mezi pilastry jsou tvořeny spárovkami klíženými na sraz, naznačená dělení výplní je provedené aplikovanými profilovanými lištami. Desky jsou pevně spojeny s trámovou konstrukcí zábradlí. Takto koncipovaná konstrukce neumožňuje pohyb dřevěných desek při změně vlhkosti. Podobná situace je u konzolovitých pilastrů, kdy není zachována rovnoběžná orientace dřeva. Tím došlo k praskání výplní a uvolnění spojů na pilastrech.

Do prasklin ve výplních bylo vklíženo nové dřevo, výplně byly nastaveny. Rozeschlé spoje na pilastrech byly rozebrány, znovu slepeny a prokolíkovány. Z vnitřní strany byla do pilastrů vložena pomocná žebra.

Podobným způsobem byla zpevněna mušle a sokl pozitivu. Praskliny byly vyšpánovány měkkým dřevem. U stojek, které nesou malé koruny pozitivu, byly opraveny čepy. Chybějící části bočnic byly doplněny dřevem. Pro doplnění a opravu byl užit starý dřevěný materiál.

Rohové spoje na korunách byly znovu prolepeny a vyklínovány. Upevněny a doplněny byly též profilované lišty a římsy.

Restaurování Prospektu

Konstrukce prospektu je podobná jako u pozitivu. Základnu tvoří rámy, do kterých jsou vsazeny sloupky, na ně jsou opět položeny rámy, jejichž přední stranu tvoří profilovaná polychromovaná římsa. Ta ukončuje podstavec skříně. Plochy mezi sloupky jsou uzavřeny buďto pevnými výplněmi, nebo dvířky rámové konstrukce s výplněmi. Zadní část skříně, směrem k oknu, je uzavřena rámy s dřevěnou mřížkou.

Do rámů s římsou jsou opět vsazené sloupky, na kterých jsou položeny koruny s profilacemi.

Jednotlivé rámy, polychromované i bez malby, byly konstrukčně zpevněny. Rohové spoje byly znovu slepeny a ozuby vyklínovány.

Na stojkách byly doplněny poškozené čepy. Nejvíce poškození zaznamenaly mohutné profilace na rámech a korunách. Díky velikosti, jsou skládány z jednotlivých částí. Ty se působením klimatických změn od sebě v některých částech oddělily. Proto bylo nezbytné je znovu slepit, zpevnit prokolíkováním, popřípadě vložit z rubové strany pomocná žebra.

Chybějící části profilací byly doplněny odpovídajícím dřevěným materiálem. Uvolněné profilované lišty byly přilepeny a upevněny dřevěnými hřebíky.

Levá voluta ve vrcholu středové části byly devastovaná do té míry, že bylo nutné vyrobit kopii.

Dvířka a výplně

Dvířka a výplně jsou především rámové konstrukce se středovou výplní, která je klížená ze spárovky na sraz. Výplně jsou vloženy do obvodové drážky v rámu. Vzhledem k seschnutí výplní, bylo nutné je rozšířit, nastavit. V případech, kdy výplň byla vsazena do polodrážky a připevněna lištováním, byla vyjmuta z rámu, doplněna a vsazena zpět. Pakliže byla vsazena do drážky, a bylo by nutné rozebírat rám, byla vzniklá mezera mezi výplní a rámem překryta lištou.

Zadní části varhan jsou uzavřeny dřevěnými mřížkami v rámech. Mřížky byly rozlámaně a nekompletní. Proto byly chybějící části nahrazeny novými, tvarově shodnými prvky z měkkého dřeva.

Boční vstupy ze schodišť k varhanám jsou uzavřeny dřevěnou mříží. U levého vstupu část mříže chyběla a byla tudíž doplněna.

Litomysl-Varhany-5-10
Rokaj

Zkoušky čištění

Litomysl-Varhany-5-11
Čabraka (lambrekýn)

Zkoušky čištění

Litomysl-Varhany-5-12
Váza s rokaji a ovocem

Etapa čištění

Litomysl-Varhany-5-13
Váza s rokaji a ovocem

Etapa čištění

Litomysl-Varhany-5-14
Váza s rokaji a ovocem

Etapa čištění

Dočištění a retuše nepolychromovaných částí

Poté, co byly jednotlivé dřevěné díly opraveny a zpevněny, bylo provedeno dočištění a jemné přebroušení prvků jemnou drátěnkou, nebo smirkovou houbičkou. Dřevo bylo znovu ošetřeno proti dřevokazům. Nové díly byly přimořeny vodouředitelnými mořidly. Dřevo bylo natřeno lakem Complex Hartölwachs.

Restaurování polychromií

Povrchovou úpravu varhanní skříně tvoří mramorování ve třech základních barevných odstínech: šedomodrém tonu, červeno hnědém tonu a mramorování ve světlém tonu. Jedná se o temperové barvy.

Křídový podklad a mramorování tvoří relativně silnou vrstvu. V místech, kde podklad i barva chyběly, bylo nutné nerovnosti, propadliny, zarovnat.

V místě, kde malba chyběla, bylo dřevo napuštěno klihovou vodou. Po zaschnutí bylo místo vytmeleno klihokřídovým tmelem, který byl zarovnán do výšky původní malby. Retuše byly prováděny temperovými barvami.

Po vyretušování povrchů byla malba zafixována bílým šelakem rozpuštěným v lihu.

Oprava zámků

Zámky dvířek byly rozebrány, vyčištěny a uvedeny do funkčního stavu. Byly zhotoveny chybějící klíče. Vnitřní části byly promazány a vnější povrchy natřeny grafitovou barvou.

Stavba varhanní skříně

Jednotliví díly varhanní skříně byly odvezeny do kostela a uloženy na bočních ochozech.

Stavba započala uložením spodní části pozitivu. Navázala montáž výplní zábradlí na nosnou trámovou konstrukci, která nebyla demontována. Dále byly osazeny konzolovité pilastry, profilované lišty, madlo poprsně a opěrky na noty. Pro upevnění jednotlivých prvků byly místo hřebů užity ocelové vruty. Hlavičky vrutů byly zatmeleny a retušovány.

Do základní části pozitivu byly zasunuty stojky-pilastry a na takto vzniklou konstrukci nasazeny koruny pozitivu. Dále byly připevněny boční a zadní polychromované i nepolychromované výplně.

U prospektu byla postavena nejdříve základna, která je složena ze dvou rámů vpravo a dvou vlevo. Střed je uchycen k trámové konstrukci, která nebyla demontována.

Do rámů byly zasunuty stojky a na ně nasunuty další rámy, které jsou již zdobeny na přední straně polychromovanou profilovanou římsou. Do středové části byly osazeny ploché výplně a horní část s volutami.

Dále byly zasazeny stojky bočních věží a nasazeny koruny, boční zákryty a vnitřní výztuže. Do soklu byla osazena dvířka a výplně. Byla též osazena a ukotvena dřevěná mřížková vrátka bočních vstupů ze schodišť.

Při sestavování prospektu byly opět ke spojování užity místo hřebíků vruty. Nasunovací spoje nebyly nijak dále fixovány. Na viditelných místech byly užity pro spojování dřevěné hřebíky.

Závěrečné práce

Byly provedeny závěrečné retuše na polychromovaných i nepolychromovaných částech. Polychromie byly znovu přefixovány šelakem a rubové a nepolychromované díly lakem Complex Hartölwachs.

Do dveří byly vsazeny opravené zámky.

Do rámů s mřížkami v zadní části varhan byla napnuta juta.

Užité materiály

Dřeviny

Smrk
Borovice

Lepidla a tmely

Klih
Disperzní lepidla
Klihokřídové tmely

Pryskyřice

Solakryl
Šelak

Nátěry

Lak Complex Hartölwachs
Lifnofix Varhany III
Vodová mořidla

Rozpouštědla

Líh
Aceton
Xylen

Spojovací materiál

Ocelové šrouby
Dřevěné hřebíky

Stav po restaurování

Litomysl-Varhany-6-6
Celkový pohled
Litomysl-Varhany-6-4
Celek, střední část
Litomysl-Varhany-6-5
Celek, levá část
Litomysl-Varhany-6-3
Pozitiv a zábradlí
Litomysl-Varhany-6-1
Pravá strana římsy prospektu
Litomysl-Varhany-6-2
Levá strana římsy prospektu
Litomysl-Varhany-5-15
Váza s květinami
Litomysl-Varhany-5-16
Váza s rokaji
Litomysl-Varhany-5-17
Váza s rokaji a ovocem
Litomysl-Varhany-5-18
Váza s rokaji
Litomysl-Varhany-5-19
Florální prvky
Litomysl-Varhany-5-20
Čabraky
Litomysl-Varhany-5-21
Střapce

Doporučená následná péče

V prostoru kostela doporučuji dodržovat klimatický režim bez rychlých výkyvů teploty a vlhkosti.

Nepolychromované díly lze čistit vysáváním a oživovat leštěnkou s přísadou včelího vosku.

Polychromované části nelze omývat nebo otírat, pouze opatrně oprašovat péřovým, nebo antistatickým oprašovadlem.