Kostel sv. Gotharda

Český Brod

Vstupní dveře

Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě

Údaje o památce

Realizace

2017

Restaurátoři

PhDr. Daniel Ebel a kolektiv

Poškození dveří

Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě před restaurováním
Dveře s datací 1880

Celkový pohled

Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě před restaurováním
Spodní část dveří

Doplněná uhnilá spodní část

Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě před restaurováním
Povrchové úpravy

Detail

Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě před restaurováním
Povrchové úpravy

Detail

Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě před restaurováním
Povrchové úpravy

Detail

Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě před restaurováním
Spodní část dveří

Detail poškození

Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě před restaurováním
Spodní část dveří

Detail poškození

Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě před restaurováním
Vnějších partie dveřního křídla

Praskliny, povrchové úpravy

Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě před restaurováním
Chybějící vysačka (hangrle)

Detail, povrchové úpravy

Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě před restaurováním
Závěsníky a povrchové úpravy

Detail, povrchové úpravy

Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě před restaurováním
Horní části dveří

Detail, povrchové úpravy

Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě před restaurováním
Oprava dveří 26. září L.P. 1912

Před vyčištěním a fixací

Rozměr: 150 x 3500 cm

Jednokřídlé dveře dvojvrstevné konstrukce. Rubová strana je zhotovená ze spárovky klížené na sraz, která je zpevněna příčnými vloženými svlaky. Na tuto vrstvu je připevněna vnější dubová strana dveří.

Z okopnice dveří, soklu, vybíhají dva pilastry zdobené ornamentální řezbou. Na nich je položen trojúhelníkovitý štít, členěný profilacemi. Střed dveří tvoří výplň s rozetou, rámovaná ornamentální řezbou.

Na pravém svislém vlysu je vyřezáno vročení 1880.

Spodní část dveří byla zcela poškozená a při dřívější opravě vyměněna. Nastavení dveří bylo dobře viditelné, chyběla krycí profilovaná římsa. Lunetové zakončení dveří, výplň i rám, byly prasklé na více místech. Dveře byly celkově mechanicky poškozené.

Na vnější straně dveří byl zčernalý, mnohavrstevný fermežový nátěr. Fermež byla aplikována bez odstranění, nebo ztenčení předešlých vrstev. Tvořila silnou, strukturovanou a popraskanou vrstvu, na které byly uchyceny prachové depozity. Takto vzniklá vrstva zalévala jemnou modelaci řezeb.

Z vnitřní strany je měkké dřevo povrchově upraveno fládrováním, které bylo rovněž mnohokrát přetřeno fermeží.

Kovové části

Dveře jsou neseny třemi závěsy se závěsníky, které jsou zakotvené do kamenného portálu. Uzavírají se zadlabaným zámkem. Na vnitřní straně dveří je osazena litinová, z vnější mosazná klika.

Původní závěs byl přesazen a byl přidán novější závěs se závěsníkem a čípkovým pantem s točnou v podlaze. Tato úprava je zřejmě z roku 1912, kdy byly dveře opravovány.

Kování bylo poškozeno korozí. Oba štítky klíčové dírky měly ulomené visačky.

Postup restaurátorských prací

Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě průběh restaurování
Snímání starých nátěrů
Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě průběh restaurování
Snímání starých nátěrů
Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě průběh restaurování
Snímání starých nátěrů
Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě průběh restaurování
Měkčení starých povrchových úprav
Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě průběh restaurování
Nahrazování poškozených částí
Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě průběh restaurování
Doplňování chybějících částí rozety
Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě průběh restaurování
Dořezby
Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě průběh restaurování
Kování
Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě průběh restaurování
Doplněné prvky na vnější straně dveří
Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě průběh restaurování
Čištění řezby
Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě průběh restaurování
Dobrušování a čištění řezeb
Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě průběh restaurování
Napouštění dveří fermeží, retuše
Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě průběh restaurování
Napouštění dveří fermeží, retuše
Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě průběh restaurování
Napouštění lněnou fermeží, retuše
Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě průběh restaurování
 

Demontáž

Dveře byly vysazeny ze závěsů, průchod do kostela provizorně zabedněn.

Demontované dveře odvozeny do atelieru, demontáže kování.

Průzkum

V atelieru jsme provedli sondy do povrchové úpravy vnější strany. Původní moření dveří bylo na středně hnědý dub.

Dále byla provedena zkouška ztenčení fermežového nátěru na rubové fládrované straně.

Odstranění starých nátěrů

Staré povrchové úpravy byly v plochách odstraňovány především mechanicky. Na řezbách a profilacích byly fermežové nánosy naměkčovány odstraňovačem starých nátěrů Bondex univerzál, prováděny zábaly a dále vrstvy odstraňovány mechanicky špachtlí.

Zbytky byly omyty ředidlem 6006 a lihem. Z rubové strany byly fermežové nátěry omývány rozpouštědlem a jemně stírány tak, aby nebyl poškozen původní fládr.

Zhotovení chybějících částí dveří

Poškozené dřevo ve spodní části dveří bylo sejmuto a při této příležitosti byl objeven zápis o opravě dveří L.P. 1912, 26.září (viz. fotodokumentace). Byly odstraněny nečistoty z konstrukčních částí dveří a zápisu o opravě. Dřevo bylo napuštěno Lignofixem super, dále zpevněno a nápis fixován paraloidem B 72.

Dále byla doplněna chybějící spodní části dveří, vyměněny degradované profilované lišty spodní výplně, doplněna a dotvarována chybějící část středové rozety. Všechny nové části byly zhotoveny z dubového dřeva.

Celkové očištění a vybroušení povrchů

Celý povrch dveří byl jemně obroušen přes vodu. Fermežový nátěr na rubové straně byl ztenčen, částečně mechanicky, částečně pomocí ředidel.

Retuše

Retuše lícní strany byly provedeny práškovými mořidly na bázi vody s přísadou dvojchromanu draselného. Fládry byly retušovány olejovými barvami.

Dřevo bylo následně ošetřeno proti dřevokazům Lignofixem profi.

Povrchové úpravy dveří

Vnější strana dveří byla napuštěna lněnou fermeží. Po dokonalém vyschnutí byla nanesena silnovrstvá lazura Johnstone’s (transparentní lazura s příměsí ořechové lazury).

Fládrovaná strana byla natřena voskodamarovým lakem.

Vyčištění kování

Demontované kování bylo vyčištěno a provedena funkční oprava zámku. Na štítky zámku byly doplněny chybějící visačky.

Železné povrchy byly upraveny tanátováním a následně napuštěny karnaubským voskem.

Osazení dveří

Před závěrečnou montáží byly očištěny závěsníky v kamenné zárubni a povrch ošetřen taninem a voskem.

Užité materiály

Dřevo

Dubové dřevo
Borové dřevo

Lepidla

Disperzní

Mořidla

Na bázi vody

Konzervace a ochrana

Lignofix profi
Paraloid B72

Rozpouštědla

Bondex univerzal
Ředidlo 6006
Denaturovaný líh
Terpetýn
Destilovaná voda

Laky, povrchové úpravy

Voskodamarový
Johnstone’s silnovrstvá syntetická lazura
Tanin

Restaurované dveře

Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě po restaurování
Vnější strana dveří

Celkový pohled

Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě po restaurování
Vnější strana dveří

Detail

Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě po restaurování
Řezba s vročením

Detail

Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě po restaurování
Horní část s řezbami

Celkový pohled

Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě po restaurování
Horní část s řezbami

Detail

Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě po restaurování
Spodní část dveří

Vyměněné okopné prkno

Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě po restaurování
Vnější mosazné kování

Detail, doplněná visačka

Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě po restaurování
Vnitřní litinová klika

Detail, doplněná visačka

Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě po restaurování
Vnitřní strany dveří

Detaily

Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě po restaurování
Vnitřní strany dveří

Detaily

Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě po restaurování
Vnitřní strana dveří

Celkový pohled

Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě po restaurování
Restaurované dveře

Celkový pohled s portálem

Kostel svatého Gotharda v Českém Brodě po restaurování
Oprava dveří 26. září L.P. 1912

Po vyčištění a fixaci

Doporučená následná péče

Dveře lze z vnější strany omývat navlhčeným měkkým hadrem. Do vody lze přidávat malé množství saponátu dle doporučení výrobce (např. saponát na čištění dřevěných podlah Alex).

Vnitřní stranu lze čistit leštěnkou s přísadou včelího vosku (např. Pronto). Vnitřní stranu s kováním nenamáčejte. Mosaznou kliku lze čistit přípravkem Sitol.