Galerie Mánes

Masarykovo nábřeží 250, Praha 1

Okna a dveře

Praha-Galerie-Manes-Titul

Údaje o památce

Realizace

2013

Restaurátoři

PhDr. Daniel Ebel a kolektiv

Popis

Restaurátorské a rekonstrukční práce na dřevěných prvcích, které probíhaly v budově Mánesa, lze rozdělit do několika etap.

První etapou byl vstupní průzkum zaměřený na vyhodnocení stavu dřevní hmoty oken a dveří určených k restaurování, dále na vyhodnocení barevnosti na oknech a dveřích. Následoval průzkum návrh na restaurování vitráží.

Další etapou již byla vlastní realizace restaurátorských a rekonstrukčních prací.

Před započetím průzkumu byl předpoklad, že restaurovány budou vstupní dveře v prvním nadzemním podlaží, DS3 a DS4, dále dveře v prvním podzemním podlaží DS6.

Z oken se pak jednalo o čtyři okna s vitrajemi v prvním np. OR25, dále o okna v druhém np. OS01(1 ks), OS02(1 ks), OS03(7 ks), OS04(1 ks).

U ostatních špaletových oken byla předpokládána výměna, přičemž vnitřní okna měla být zhotovena jako kopie. Venkovní okna byla navržena jako eurookna s izolačním dvojsklem, přičemž z vnější strany mají působit co nejautentičtěji.

K restaurování byla též určena závěsná skříňka z podloubí.

Průzkum dveří

Praha-Galerie-Manes-01-01
Dveře DS3

 

Praha-Galerie-Manes-Text-01
Dveře DS3

Sonda

Praha-Galerie-Manes-Text-03
Dveře DS4

Zádveří

Praha-Galerie-Manes-Text-05
Dveře DS4

Sonda

Praha-Galerie-Manes-Text-07
Dveře DS4

Dochované madlo

Praha-Galerie-Manes-Text-09
Dveře DS6

 

Praha-Galerie-Manes-Text-11
Dveře DS6

Dochované madlo

Vstupní dveře DS3

1. nadzemní podlaží
Rozměr: 402 x 314 cm

Trojkřídlé dveře rámové konstrukce s prosklením. Visí na kovovém rámu kotveném do zdiva.

Jsou zhotovené z měkkého jehličnatého dřeva, povrchovou úpravu tvoří krycí nátěr.

Dřevní hmota dveří je v dobrém stavu. Rohový čep u středového křídla je rozlomen.

Mosazné okopné plechy jsou nepůvodní. Vnější a vnitřní madlo je duté, zhotoveno z bílé mosazi. Je na četných místech mechanicky poškozené. Stěny trubky jsou proražené.

Výplně tvoří skleněné tabule o síle 8 mm. Jsou vložené do polodrážky a zalištovány.

Dveřní kování, (závěsy, zástrče), jsou zhotoveny z oceli.

Sonda pro určení barevnosti
 1. Měkké jehličnaté dřevo
 2. Vícevrstevný nátěr bílou barvou

Zádveří, dveře DS4

1. nadzemní podlaží
Rozměr: 402 x 313 cm

Trojkřídlé dveře rámové konstrukce jsou vsazené do železného rámu. Boční křídla jsou zavěšena na jednosměrných pantech, prostřední křídlo je kyvné. Boční křídla se aretují zástrčemi.

Madlo z bílé mosazi

Madlo je mírně prohnuté, rozety jsou znečištěné barvou při obnově nátěrů, povrch je zoxidovaný. Materiál madla je mechanicky poškozen, trubka je na několika místech proražena.

Sonda pro určení barevnosti
 1. Měkké dřevo
 2. Lomená bílá
 3. Perlová bílá
 4. Vrstva 3 se prolíná s vrstvou 4
 5. Bílá

Dveře DS6

1. podzemní podlaží
Rozměr: 273 x 312 cm

Trojkřídlé dveře rámové konstrukce s prosklením jsou zhotovené z měkkého jehličnatého dřeva. Boční křídla jsou zavěšena na závěsech a jsou uprostřed aretována zástrčkami. Prostřední dveře jsou zavěšené na kyvných závěsech.

Zárubeň je železná.

Dveře jsou mechanicky poškozené, nátěry jsou dožilé. Zárubeň je u podlahy zkorodovaná.

Je otázkou, zda dveře nebyly osazeny později než trojkřídlé dveře v prvním np. V tom případě by madlo, které svým tvarem odpovídá vzorům z šedesátých let, mohlo být původní.

Krycí nátěr je proveden lomenou bílou barvou.

Průzkum oken

Praha-Galerie-Manes-Text-12
Okno OK2

 

Praha-Galerie-Manes-Text-13
Okno OK2

Sonda 1

Praha-Galerie-Manes-Text-14
Okno OK2

Sonda 2

Praha-Galerie-Manes-Text-15
Okno OK2

Sonda 3

Praha-Galerie-Manes-Text-16
Okna OR25

Vitraje

Praha-Galerie-Manes-Text-17
Okna OR25

Detail poškození

Praha-Galerie-Manes-Text-18
Okna OR25

Detail poškození

Praha-Galerie-Manes-Text-19
Okna OR25

Detail poškození

Praha-Galerie-Manes-Text-20
Okna OR25

Sonda 1

Praha-Galerie-Manes-Text-21
Okna OR25

Sonda 2

Praha-Galerie-Manes-Text-22
Okna OR25

Sonda 3

Praha-Galerie-Manes-Text-23
Okna OR25

Sonda 4

Průzkum na oknech byl proveden pouze na vybraných prvcích. Šlo především o zjištění barevnosti křídel a rámů.

Špaletová okna byla zhotovena z měkkého jehličnatého dřeva. Vnější i vnitřní křídla byla zasklena jednoduchým čirým sklem.

Závěsy byly zhotoveny ze železa s vypouklým zakončením. Kličky byly odlyté z bílé mosazi. V případě rozvorových mechanismů se jednalo o olivy, boční křídla s jazýčkovými mechanismy se zavírala pomocí půloliv.

Z celkového počtu klik se dochovala cca jedna čtvrtina (32 klik).

Okno OK2

1. nadzemní podlaží
Rozměr: 298 x 429 cm

Špaletová okna byla zhotovena z měkkého jehličnatého dřeva. Vnější i vnitřní křídla byla zasklena jednoduchým čirým sklem.

Závěsy byly zhotoveny ze železa s vypouklým zakončením. Kličky byly odlyté z bílé mosazi. V případě rozvorových mechanismů se jednalo o olivy, boční křídla s jazýčkovými mechanismy se zavírala pomocí půloliv.

Z celkového počtu klik se dochovala cca jedna čtvrtina (32 klik).

Průzkum barevnosti

Průzkum na oknech byl proveden pouze na vybraných prvcích. Šlo především o zjištění barevnosti křídel a rámů.

Barevná sonda 1
 1. Měkké dřevo
 2. Bílý nátěr
 3. Až 7. různých odstínů zelené barvy
Barevná sonda 2
 1. Měkké dřevo
 2. Hnědý nátěr
 3. Zelenomodrý nátěr
Barevná sonda 3
 1. Měkké dřevo
 2. Bílý nátěr
 3. Lomená bílá
 4. Lomená bílá
 5. Lomená bílá

Okna OR25

Rozměr: 235 x 320 cm

Jedná se o špaletová okna zhotovená z měkkého dřeva. Vnější křídla jsou zasklena čirým sklem, vnitřní jsou zasklena vitrajemi do olova.

Okenní rámy jsou ve velmi špatném stavu, špalety jsou především v parapetní části vyhnilé. To se týká i spodních čepů vnitřních rámů. Vnější okenní křídla se rozpadají. Vzhledem ke zjištěnému stavu doporučuji vyměnit celá okna a vitraje vsadit do replik křídel.

Barevná sonda 1
 1. Měkké dřevo
 2. Bílý nátěr
 3. Až 6. nátěrů v různých odstínech zelené barvy
Barevná sonda 2

Vnější rám z vnější strany

 1. Měkké dřevo
 2. Hnědý nátěr
 3. Modrozelený nátěr
 4. Modrozelený nátěr v jiném odstínu
Barevná sonda 3

Vnitřní okenní křídlo

 1. Měkké dřevo
 2. Až 5. nátěrů v různých tónech bílé barvy
Barevná sonda 4

Vnější okenní křídlo

 1. měkké dřevo
 2. bílý nátěr

Okna OS01, OS02, OS03, OS04

2. nadzemní podlaží, východní a jižní strana

Okna z 90. let 20. století

Novodobá špaletová výklopná okna. Tvoří je vnější a vnitřní rámy se špaletou. Výklopná křídla jsou propojená táhly, vnitřní křídlo obsluhuje zavírání vnějšího.

Okna jsou zhotovena z měkkého jehličnatého dřeva. Vnější křídla mají charakter eurooken se zasklením dvojsklem. Vnitřní křídla jsou opatřena posuvným eurokováním. Veškeré kování na oknech je novodobé včetně klik z bílé mosazi.

Nátěry na oknech odpovídají původnímu barevnému řešení, kombinace lomené bílé a odstínu zelené barvy, přičemž zelená začíná na vnějším rámu, pokračuje do špalety a končí u vnitřního okna. Křídla a vnitřní rámy jsou v lomené bílé. Do vnějších oken je vloženo silikonové těsnění.

Okna jsou místy mechanicky poškozena, závěsy jsou lokálně vylomené. Povrchové úpravy jsou povrchově zpráškované.

Do spodních částí špalet natekla v minulosti voda a je nutné je vyměnit.

Novodobé kování je nekompletní.

Praha-Galerie-Manes-Text-24
Okenní kličky, olivy a půlolivy
Praha-Galerie-Manes-Text-25
Detail půlolivy
Praha-Galerie-Manes-Text-26
Detail olivy

Kování oken

Na oknech v objektu se dochovalo přibližně 30% kování - okenních kliček, oliv a půloliv.

Kličky jsou zhotoveny z bílé mosazi. Jsou mechanicky poškozené, zamazané od nátěrů a zoxidované. Čtyřhrany jsou užíváním opotřebené.

Průzkum závěsné skřínky

Praha-Galerie-Manes-Text-28
Závěsná skřínka

Poškození

Praha-Galerie-Manes-Text-29
Závěsná skřínka

Sonda

Rozměr: 152 x 220 x 17 cm

Jedná se o závěsnou skřínku z olšového dřeva, s vyřezávaným nápisem. Přední stranu skřínky tvoří dvířka s prosklením. Dřevo je povrchově upraveno mořením a černým nátěrem.

Části skřínky chybí, konstrukce korpusu je uvolněná a rozeschlá.

Povrch skřínky je mechanicky poškozen, zadní strana je působením vlhkosti degradovaná. Povrchové úpravy jsou dožilé.

Barevná sonda
 1. Měkké dřevo
 2. Základní nátěr
 3. Zelený nátěr
 4. Nepůvodní černý nátěr

Shrnutí poznatků z průzkumu

Dveře

Trojice prosklených dveří, na kterých byl proveden průzkum barevnosti, byla natřena krycím nátěrem v odstínu lomené bílé

Okna

Okna OR25, která byla určena k restaurování, je nutné též vyměnit. Dřevní hmota oken je naprosto degradovaná, špalety jsou vyhnilé.

Stejně jako ostatní okna, jak původní, tak novější z devadesátých let, byly dvojbarevné.

Jedná se o kombinaci lomené bílé a odstínu zelené barvy, přičemž zelená začíná na vnějším rámu, pokračuje do špalety a končí u vnitřního okna. Křídla a vnitřní rámy jsou v lomené bílé.

Závěsná skřínka

Pod nepůvodním černým nátěrem se nachází na dřevě a základní vrstvě původní barevná úprava v odstínu zelené.

Navržená barevná úprava prvků

Lomená bílá, RAL 1013, Johnstone's polomat

Odstín zelené, NCS S3030-G20Y, Johnstone's polomat

Postup restaurátorských prací

Praha-Galerie-Manes-Text-30
Dveře DS3

Před restaurováním

Praha-Galerie-Manes-01-02
Dveře DS3

Detail

Praha-Galerie-Manes-01-03
Dveře DS3

Demontované madlo

Praha-Galerie-Manes-01-25
Dveře DS3

Osazování dveří

Praha-Galerie-Manes-01-26
Dveře DS3

Osazování dveří

Praha-Galerie-Manes-01-04
Dveře DS4

Před restaurováním

Praha-Galerie-Manes-01-15
Dveře DS4

Úpravy

Praha-Galerie-Manes-01-16
Dveře DS4

Úpravy

Praha-Galerie-Manes-01-17
Dveře DS4

Úpravy

Praha-Galerie-Manes-01-18
Dveře DS4

Úpravy

Praha-Galerie-Manes-01-19
Dveře DS4

Úpravy

Praha-Galerie-Manes-01-20
Dveře DS4

Úpravy

Praha-Galerie-Manes-01-21
Dveře DS4

Úpravy

Praha-Galerie-Manes-01-23
Dveře DS4

Nátěry zárubně

Praha-Galerie-Manes-01-24
Dveře DS4

Nátěry zárubně

Praha-Galerie-Manes-01-22
Dveře DS4

Připraveno k osazení

Praha-Galerie-Manes-01-05
Dveře DS6

Před restaurováním

Praha-Galerie-Manes-01-06
Dveře DS6

Poškození dveřního křídla

Praha-Galerie-Manes-01-07
Dveře DS6

Poškození dveřního křídla

Praha-Galerie-Manes-01-08
Dveře DS6

Poškození dveřního křídla a závěsu

Praha-Galerie-Manes-01-09
Dveře DS6

Poškození dveřního křídla a závěsu

Praha-Galerie-Manes-01-10
Dveře DS6

Snímání nátěrů s broušení

Praha-Galerie-Manes-01-11
Dveře DS6

Dolepování chybějících částí

Praha-Galerie-Manes-01-12
Dveře DS6

Dolepování chybějících částí

Praha-Galerie-Manes-01-14
Dveře DS6

Opravy konstrukcí

Praha-Galerie-Manes-01-13
Dveře DS6

Opravené dveře, před nátěrem

Vstupní dveře DS3

 1. Před odvozem do atelieru byla demontována mosazná madla. Závěsy byly odšroubovány a dveře svěšeny. Následoval transport.
 2. Z dveří byly demontovány lišty, skla, zástrče a zámky. Staré povrchové úpravy byly odstraněny pomocí elektrických horkovzdušných pistolí, povrchy byly dále obroušeny.
 3. Vzhledem k tomu, že úroveň podlah se zvýšila, byly dveře zkráceny cca o dva centimetry. Vlys byl o rozměr odříznutí nastaven z horní strany. Chybějící části na křídlech byly doplněny novým dřevem. Na dveřní křídla byly dle požadavku projektu doplněny klapačky.
 4. Celý povrch dveřních křídel byl vybroušen, natřen základní barvou a vytmelen. Po vybroušení byl znovu nanesen základní nátěr.
 5. Kovová zárubeň byla zbavena starých nátěrů. Vybroušena a natřena základovým nátěrem.
 6. Povrchová úprava byla provedena barvou Johnstone‘s polomat, na bázi alkydové pryskyřice. Dveřní křídla lomenou bílou RAL 1013, zárubeň odstínem zelené NCS S3030-G20Y.
 7. Veškeré konání bylo opraveno, byla obnovena funkčnost závěsů, zástrčí a vyměněny zámky. Byly doplněny nové štítky z lité bílé mosazi, madla byla sletována, vyrovnána a vyleštěna.
 8. Restaurované dveře byly zavěšeny na původní místo a zaskleny sklem conex 4/1/4.

Zádveří, dveře DS4

 1. Před odvozem do atelieru byla demontována mosazná madla. Závěsy byly odšroubovány a dveře svěšeny. Následoval transport.
 2. Z dveří byly demontovány lišty, skla, zástrče a zámky. Staré povrchové úpravy byly odstraněny pomocí elektrických horkovzdušných pistolí, povrchy byly dále obroušeny.
 3. Vzhledem k tomu, že úroveň podlah se zvýšila, byly dveře zkráceny cca o tři centimetry. Vlys byl o rozměr odříznutí nastaven z horní strany. Chybějící části na křídlech byly doplněny novým dřevem. Celý povrch dveřních křídel byl vybroušen, natřen základní barvou a vytmelen. Po vybroušení byl znovu nanesen základní nátěr.
 4. Kovová zárubeň byla zbavena starých nátěrů. Vybroušena a natřena základovým nátěrem.
 5. Vzhledem k tomu, že bylo v průběhu prací rozhodnuto, že dveře musí mít požární odolnost a bude do nich osazeno sklo o tloušťce 19 mm, byla prohloubena zasklívací drážka a provedeny úpravy pro osazení elektrických zámků. Byly vyrobeny nové zesílené závěsy a dveře opatřeny klapačkami a zasklívacími lištami z tvrdého dřeva
 6. Dveře byly znovu vybroušeny a opatřeny dvounásobným základovým nátěrem s mezitmelením. Povrchová úprava byla provedena barvou Johnstone‘s polomat, na bázi alkydové pryskyřice. Dveřní křídla lomenou bílou RAL 1013, zárubeň odstínem zelené NCS S3030-G20Y.
 7. Podle výkresové dokumentace bylo upraveno i další kování. Madla dveří byla sletována, vyrovnána a vyleštěna.
 8. Opravené dveře byly osazeny na původní místo, odborná firma provedla zasklení dveří.
 9. Dále bylo namontováno madlo a štítky zámků.

Dveře DS6

 1. Před odvozem do atelieru byla demontována madla. Závěsy byly odšroubovány a dveře svěšeny. Následoval transport.
 2. Z dveří byly demontovány lišty, skla, zástrče a zámky. Staré povrchové úpravy byly odstraněny pomocí elektrických horkovzdušných pistolí, povrchy byly dále obroušeny.
 3. Vzhledem k tomu, že úroveň podlah se zvýšila, byly dveře zkráceny cca o sedm centimetrů. Vlys byl o rozměr odříznutí nastaven z horní strany. (zmenšení prosklené výplně). Chybějící části na křídlech byly doplněny novým dřevem.
 4. Celý povrch dveřních křídel byl vybroušen, natřen základní barvou a vytmelen. Po vybroušení byl znovu nanesen základní nátěr.
 5. Kovová zárubeň byla pro poškození korozí vyměněna. Byl nanesen dvojnásobný základní a vrchní nátěr.
 6. Povrchová úprava byla provedena barvou Johnstone‘s polomat, na bázi alkydové pryskyřice. Dveřní křídla lomenou bílou RAL 1013, zárubeň odstínem zelené NCS S3030-G20Y.
 7. Veškeré kování bylo opraveno, byla obnovena funkčnost závěsů, zástrčí a vyměněny zámky. Byly doplněny nové štítky z lité bílé mosazi a doplněno nové mosazné madlo.
 8. Restaurované dveře byly zavěšeny na původní místo a zaskleny sklem conex 3/1/3.
Praha-Galerie-Manes-02-01
Okno OS03

Před opravou

Praha-Galerie-Manes-02-02
Okno OS03

Před opravou

Praha-Galerie-Manes-02-03
Okno OS01

Před opravou

Praha-Galerie-Manes-02-04
Okno OS01

Před opravou

Praha-Galerie-Manes-02-05
Okno OS02

Před opravou

Praha-Galerie-Manes-02-06
Okna OS, rámy

Demontáž křídel

Praha-Galerie-Manes-02-07
Okna OS, rámy

Demontáž křídel

Praha-Galerie-Manes-02-08
Okna OS, rámy

Demontovaná špaleta

Praha-Galerie-Manes-02-09
Okno OS03

Před opravou

Praha-Galerie-Manes-02-10
Okno OS03

Detail poškození

Praha-Galerie-Manes-02-11
Okno OS03

Před opravou

Praha-Galerie-Manes-02-12
Okno OS03

Poškozené okenní křídlo

Praha-Galerie-Manes-02-13
Okno OS03

Před opravou

Praha-Galerie-Manes-02-14
Okno OS02

Truhlářské opravy a úpravy

Praha-Galerie-Manes-02-15
Okno OS02

Truhlářské opravy a úpravy

Praha-Galerie-Manes-02-16
Okna OS

Nátěry okenních křídel

Praha-Galerie-Manes-02-17
Okna OS

Nátěry okenních křídel

Praha-Galerie-Manes-02-18
Okna OS

Základování okenních rámů

Praha-Galerie-Manes-02-19
Okna OS

Základování okenních rámů

Praha-Galerie-Manes-02-20
Okna OS

Základování okenních rámů

Praha-Galerie-Manes-02-21
Okna OS

Základování okenních rámů

Praha-Galerie-Manes-02-22
Okna OS

Finální nátěry

Praha-Galerie-Manes-02-23
Okna OS

Finální nátěry

Praha-Galerie-Manes-02-24
Okna OS

Finální nátěry

Praha-Galerie-Manes-02-25
Kování oken

Kliky před opravou

Praha-Galerie-Manes-02-26
Kování oken

Kliky před opravou

Praha-Galerie-Manes-02-27
Kování oken

Kliky před montáží

Praha-Galerie-Manes-02-28
Kování oken

Kliky před montáží

Praha-Galerie-Manes-02-29
Kování oken

Kliky po opravě

Praha-Galerie-Manes-02-30
Okno OK02

Před výměnou

Praha-Galerie-Manes-02-31
Okno OK02

Před výměnou

Praha-Galerie-Manes-02-32
Okno OR25

Před restaurováním

Praha-Galerie-Manes-02-33
Okno OR25

Před restaurováním

Praha-Galerie-Manes-02-34
Okno OR25

Před restaurováním

Praha-Galerie-Manes-02-35
Okno OR25

Před restaurováním

Praha-Galerie-Manes-02-36
Okno OR25

Před restaurováním

Praha-Galerie-Manes-02-37
Okno OR25

Restaurovaná vitráž

Praha-Galerie-Manes-02-38
Okno OR25

Restaurovaná vitráž

Praha-Galerie-Manes-02-39
Okno OR25

Restaurovaná vitráž

Praha-Galerie-Manes-02-40
Okno OR25

Restaurovaná vitráž

Praha-Galerie-Manes-02-41
Okno OR25

Restaurovaná vitráž

Praha-Galerie-Manes-02-42
Okno OK07

Před výměnou

Praha-Galerie-Manes-03-01
Okna OR25, OK10, OK12

Před výměnou

Praha-Galerie-Manes-03-02
Okno OK10

Před výměnou

Praha-Galerie-Manes-03-03
Okno

Před výměnou

Praha-Galerie-Manes-03-04
Okno OK06

Před výměnou

Okna OS01, OS02, OS03, OS04

 1. Oprava oken byla započata na jižní straně. Nejdříve byla odvezena vnější křídla a vnitřní byla ponechána na místě. Bylo demontováno veškeré kování a těsnění na okenních křídlech.
 2. Degradované nátěry na oknech byly odstraněny mechanicky. Následně proběhla truhlářská oprava, kdy byly doplněny chybějící části a sklíženy prasklé rámy. Obroušené dřevo bylo natřeno základním nátěrem ve dvou vrstvách a dále vrchním nátěrem, lomenou bílou RAL 1013. Následovala oprava vnějších rámů, obroušení, tmelení, skladování, vrchní nátěr odstínem zelené NCS S3030-G20Y. po dokončení vnějších rámů byla vnější křídla osazena a zafixována.
 3. Následně byla odvezena vnitřní křídla, demontováno kování, odstraněny nátěry, okna vybroušena a natřena. Zároveň byly opravovány vnitřní rámy, vyměňovány části špalet a parapetů. V návaznosti proběhla výměna vnějších měděných parapetů. Opravená vnitřní křídla byla osazena na původní místo a okována.
 4. Po dokončení zednických prací byla okna ještě jednou přetřena a osazeno těsnění.
 5. Stejným způsobem v návaznosti na stavbu lešení, byla opravena okna na východní fasádě.

Špaletová výklopná okna zhotovená v devadesátých letech 20. Století jako volné kopie původních oken.

U této skupiny oken se nejedná o restaurování, ale spíše o umělecko–řemeslnou opravu.

Ostatní špaletová okna

Ostatní špaletová okna v objektu byla vyměněna a nahrazena volně pojatými replikami. Vnější okna jsou zhotovena z europrofilů a zasklena izolačním dvojsklem.

Z vnější strany tvarováním a členěním pokud možno markýrují původní okna. Vnitřní okna jsou klasická a jsou kopiemi původních. I když okna nejsou kopiemi, působí na pohled autenticky, nikoli spektakulárně.

Okna OR25

Tato okna jsou také zhotovená nově. Vitraje v nich jsou však původní, restaurované, viz příloha.

Kliky na výše zmíněných oknech jsou z cca 30% původní, ostatní jsou zhotovené jako kopie. Jedná se o litou leštěnou bílou mosaz.

Praha-Galerie-Manes-03-05
Před restaurováním
Praha-Galerie-Manes-03-06
Před restaurováním
Praha-Galerie-Manes-03-07
Detaily poškození
Praha-Galerie-Manes-03-08
Detaily poškození
Praha-Galerie-Manes-03-09
Snímání nátěrů
Praha-Galerie-Manes-03-10
Snímání nátěrů, sondy
Praha-Galerie-Manes-03-11
Snímání nátěrů, sondy
Praha-Galerie-Manes-03-12
Doplnění chybějící části bočnice
Praha-Galerie-Manes-03-13
Snímání nátěrů
Praha-Galerie-Manes-03-14
Nové nátěry
Praha-Galerie-Manes-03-15
Před vybalením z igelitu

Závěsná skřínka

V horní části skřínky je vyřezán nápis VOLNÉ SMĚRY SUU MÁNES STYL

Skřínka je nejzajímavějším dochovaným truhlářským prvkem v objektu Mánesa. Je zhotovena z olšového dřeva. Vrchní část je zdobena mělkou reliéfní řezbou, boky a spodní část lemuje vlnovka.

Po odvozu do atelieru byl proveden průzkum barevnosti. Bylo zjištěno, že černý nátěr je nepůvodní. Korpus skříňky byl po obvodě zelený, řezba, dvířka a vnitřní část byly natřené lomenou bílou.

Po demontáži kování byly odstraněny staré nátěry jednak chemickou, jednak mechanickou cestou.

Korpus byl zpevněn, vyšpánována záda a doplněny nekompletní bočnice. Pro doplňky bylo užito olšové a smrkové dřevo.

Skříňka byla vybroušena a vytmelena, dále opatřena dvojitým základním nátěrem s mezitmelením.

Povrchová úprava byla provedena barvou Johnstone‘s polomat, na bázi alkydové pryskyřice, dvířka, nápis a vnitřní část lomenou bílou RAL 1013, korpus odstínem zelené NCS S3030-G20Y.

Mosazné kování bylo vyčištěno, zámek mechanicky opraven a doplněn klíč

Restaurovaná skříňka byla osazena na původní místo u vchodu do budovy Mánesa.

Užité materiály

Dřevěné materiály

Eurohranoly borovice
Smrk
Dub
Velkoplošné materiály

Lepidla a tmely

Disperzní vodostálá lepidla
Dvousložkové tmely
Akrylátové tmely

Nátěry

Základní nátěry Johnstone’s
Vrchní nátěry Johnsone‘s
Ředidla Johnstone‘s

Nezbytná a doporučená následná péče

Je nezbytné zavírat okna i dveře tak, aby veškeré fixační prvky se zasunuly do západek. Nedbalé uzavření okna nebo dveří bude mít za následek trvalou tvarovou deformaci prvku.

Je nutné zajistit každoroční prohlídku vnějších nátěrů oken a dveří a provést opravy drobných prasklin. Drobné praskliny jsou způsobeny přirozeným bobtnáním a sesýcháním dřeva a nejsou závadou.

Povrchy oken a dveří lze čistit běžným způsobem, omývat navlhčeným hadrem se saponátem dle doporučeného ředění na výrobku.

Pohyblivé mechanismy oken je nutné ochraňovat proti poškození, pravidelně čistit a promazávat alespoň jednou za dva roky.

Mosazné prvky lze leštit přípravkem Sitol dle návodu.